I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kobex s.r.o., se sídlem Čestlice 289, Čestlice, 251 01, IČ 29266025, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Čestlice 289, Čestlice
email: reditel@kobex.cz
telefon: +420 720 757 469

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Lubonír Kopecký, reditel@kobex.cz

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Kobex s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jí poskytli odběratelé e-mailových zpravodajů prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce www.kobex.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Odběratele e-mailových zpravodajů

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

K seznamu odběratelů e-mailových zpravodajů mají přístup pouze pověření zaměstnanci Kobex s.r.o..

Kobex s.r.o. shromážděné údaje neposkytuje žádným třetím stranám, využívá je pouze pro potřeby rozesílky e-mailových zpravodajů.

Odhlášení z odběru e-mailových zpravodajů je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu.

III. Doba uchovávání údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace od Kobex s.r.o. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu, po kterou bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o Kobex s.r.o.. Poté Kobex s.r.o. uchová osobní údaje odběratele e-mailového zpravodaje ještě po dobu 5 let.

IV. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Kobex s.r.o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Kobex s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Kobex s.r.o. uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

V. Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Kobex s.r.o..

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu info@kobex.cz.
    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Kódy třetích stran

Na webových stránkách Kobex s.r.o. používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

V týdnu od 1. do 5. července 2024 máme celozávodní dovolenou a kancelář bude uzavřena.

The week of July 1-5, 2024, we are on a full holiday and the office will be closed.